my

BALKON Kulturalny -
miejsce otwarte na świat
miejsce z widokami
miejsce twórczego relaksu
miejsce do spotkań ze sztuką i ludźmi, do zabawy, twórczości, kreacji
miejsce, które inspiruje i dodaje energii.

 

z perspektywy balkonu – wystawy/ teatr na balkonie/ balkonowa moda/ happeningi/ warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych/ koncerty/ spotkania tematyczne/ edukacja eko na balkonie.
Wyjdź z nami na Balkon! Użyj swojej wyobraźni, zaprojektuj i stwórz! Weź oddech na balkonie!
Pokaż się na balkonie!
Zapraszają